על התרומה והנדיבות

שמואל פייפר • תשס"ט

בחינת הקשר הרוחני שנוצר בנתינת התרומה הגשמית.שיח לשבת תרומה.