יוון ויווניות בכתבי הרב קוק

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

שיחתו השבועית של הרב דרייפוס, שבת פרשת וישלח. על יוון ויווניות בתורת הרב קוק