על סגולת עמלק

עמרם מרגלית • תשס"ח

מעשהו של עמלק מגיע עד כיסא הכבוד ממש, אל המקום אליו מגיעה רק כנסת ישראל בעבודתה. שיח לשבת פרשת ויקרא – שבת זכור.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435