על פתח ביתו מבחוץ

צוות הישיבה ויובל כהאן • תשס"ט

דיון על לימוד תורה עם חילונים בהשתתפות יובל כהאן