על תרומה וטראומה

הרב יאיר דרייפוס • ב אדר א' תשע"ו

עיון במדרשים על הממד הטראומתי בהנחלה וביחסי אבות ובנים.