עמידת יוסף בניסיון אל מול שתי בחינות הצלחותיו

יונתן גרינבוים • תשע"א

יוסף, בניגוד לצפוי מכל בן שבע עשרה, אינו מתפתה להצעותיה של אשת פוטיפר, האם לפשט התורה יש הסבר לכך? שיח לשבת וישב.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435