עמלק הגיד לי

צבי ויינגרטן • תשע"ב

פרעה חוזר בו מהחלטתו להוציא את ישראל וכתוצאה עמו מושלך לתהומות הים. חכמי המכילתא מנסים לברר מי אמר לפרעה – אבל את מי זה מעניין? שיח לשבת בשלח.