עקבת ההתגלות

תומר יהוד • תשע"ג

דרך עמידה על השוני הקיים לכאורה בין המשמעויות העולות משני הסיפורים שבפרשה, נחשף גוון באופייה המיוחד של ההתגלות היהודית. עמנואל לוינס כינה אותה “ההתגלות של העקבה”. שיח לשבת יתרו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435