עשה רצונך כרצונו

גדעון דוקוב • 

על רצון בעבודת ה’

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435