עשיו – ‘רשע’ או כשלון חינוכי

הרב אבישי שרייבר • תשס"ז

עיון בדרך חינוכם של יעקב ועשיו, בעקבות המדרש והרש”ר הירש. שיח לשבת פרשת תולדות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435