עשיו

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור מחשבה לפרשת תולדות, על גניבת הברכות. וכמו שאמר הרה"ק הרבי ר' בונם זצללה"ה: אל תחשבו שעשיו הי' נראה כאיכר מגושם, אלא הי' לבוש לבנים ואומר תורה בשלוש סעודות"