עתירה להתגדל בה

משה שריאל • תשע"ב

יצחק מוצג כמי שעותר לקב”ה, והקב”ה בתגובה נעתר לתפילתו. האם מדובר בייצוג של הקרבה ביניהם או דווקא הריחוק הרב? שיח לשבת תולדות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435