פגישת שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון

אריאל ברטוב • תשס"ז

הגמרא ביומא מביאה את סיפור המפגש של שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון. מתוך התבוננות בסיפור ננסה להאיר כמה נקודות בעבודת בית המקדש בכלל, וביום הכיפורים בפרט.