פגישת שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון

אריאל ברטוב • תשס"ז

הגמרא ביומא מביאה את סיפור המפגש של שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון. מתוך התבוננות בסיפור ננסה להאיר כמה נקודות בעבודת בית המקדש בכלל, וביום הכיפורים בפרט.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435