פורים כפורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

סיום לימוד בסיפור “מעשה משבעה קבצנים” בעניין הקבצן העיוור.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435