פיוטי סליחות

חכם יהודה פתיה • תשע"א

מתוך רמזי אלול מפגש שני – ערב עיון.כג’ אלול.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435