פילסוף תלמודי 2: הכתוב אומר דרשני

יאיר ברלין • יט אייר תשע"ז

שיעור מבואי לקראת לימוד ב’קריאות תלמודיות’, של עמנואל לוינס, דיון על המתודה התלמודית שעומדת בבסיס דרשותיו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435