פילסוף תלמודי 3: פיתוי הפיתוי

יאיר ברלין • כו' אייר תשע"ז

לימוד בקריאה התלמודית של לוינס 'פיתוי הפיתוי' מתוך ספרו תשע קריאות תלמודיות. על פיתוי התבונה והמתח שבין תמימות לחכמה.