פנים וחוץ

איתן אברמוביץ • תשע"ד

הרב שג”ר כמתרגם – שיעור 15

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435