פרופ' אפרים מאיר: נוכחות ודתיות חלק ב

פרופ' אפרים מאיר • ה' כסלו תשע"ו

ביקור שני של פרופ' אפרים מאיר בישיבה: עיון ברעיונותיו של לוינס על דתיות ומפגש עם האחר, והשוואה בינו לבין בובר.