פשר היקיצות

עמרם מרגלית • תשס"ח

אין חובה לפרש את סיפור החלום ופתרונו דווקא במושגים של סמלים קדמוניים ואפלים. נראה שהסיפור משתמש בכלים פשוטים יותר. שיח לשבת פרשת מקץ.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435