פתיחה לסוגיות מאכלי נכרים

אלישיב שרלו • תמוז תשע"ו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435