פתיחה לסוגיית ‘קודש הילולים’ – חלק א

הרב נעם סמט • ט אייר תשע"ו

שיעור רביעי בפרק שישי במסכת ברכות ‘כיצד מברכין’: פתיחה לסוגיית הפתיחה של הפרק העוסקת בשאלת המקור לברכה שקודם האכילה, סקירת הקשיים בסוגיה וסיבתם והקשר הרקע של עמדת נח לאחר המבול. השיעור פוצל עקב בעיית העלאה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435