פתיחה לסוגיית 'קודש הילולים' – חלק א

הרב נעם סמט • ט אייר תשע"ו

שיעור רביעי בפרק שישי במסכת ברכות 'כיצד מברכין': פתיחה לסוגיית הפתיחה של הפרק העוסקת בשאלת המקור לברכה שקודם האכילה, סקירת הקשיים בסוגיה וסיבתם והקשר הרקע של עמדת נח לאחר המבול. השיעור פוצל עקב בעיית העלאה.