פתיחה לפרק "יש נוחלין"

הרב נעם סמט • כד' שבט תשע"ו

שיעור הקדמה לפרק, דיבור על המושגים של נחלה וירושה, על ההשתקפות שלהם בסוגייתנו, והשלכתם על המבנה המשפחתי.