פתיחה לפרק “יש נוחלין”

הרב נעם סמט • כד' שבט תשע"ו

שיעור הקדמה לפרק, דיבור על המושגים של נחלה וירושה, על ההשתקפות שלהם בסוגייתנו, והשלכתם על המבנה המשפחתי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435