שני קיוול, מנהלת המשרד: 02-9938855

פקס: 02-9938856

מייל: [email protected]

כתובת: גבעת הדגן אפרת, מיקוד 9043500

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435