ציווי מתוך וודאות

צבי ויינגרטן • תשע"א

פרשת תצוה פוגשת אותנו בסמוך ליום פטירת משה רבנו ע"ה. שיח זה נוגע להבדלים בין נבואת משה ונבואת נביאים אחרים ובקשר לקריאת השבת. שיח לשבת תצוה.