ציווי מתוך וודאות

צבי ויינגרטן • תשע"א

פרשת תצוה פוגשת אותנו בסמוך ליום פטירת משה רבנו ע”ה. שיח זה נוגע להבדלים בין נבואת משה ונבואת נביאים אחרים ובקשר לקריאת השבת. שיח לשבת תצוה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435