צמצום: סוף ואינסוף

הרב אלחנן ניר • כ"ט אייר תשע"ט

האינסוף מוגדר באמצעות קיומו של הסוף. על מנת שיתאפשר קיומו של הזולת, יש צורך בצמצום האינסוף של העצמי.