קדושה אני מבקש

אורי דוד שוק • תשע"א

הציווי שחורז את פסוקי הפרשה מורה לנו להיות קדושים – אך בעולם החול שאנו חיים בו, דרישה זו גובלת בבלתי אפשרי. שיח לשבת קדושים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435