קדושה אצל הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

מתוך יום העיון לזכרו של הרב שג"רכה סיוון.