קדושה – בין הטבע לשאון העיר

הרב אלחנן ניר • ז אדר תשע"ח

על מקומה של הקדושה בין המרחבים השונים בהם אנו חיים. מתוך יום העיון ‘על דעת המקום’, לקראת הפרידה מבית המדרש הישן.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435