קדושה וגבולות 1: דרך ארץ, מבול, תורה

איתן אברמוביץ • ח חשוון תשע"ו

שיעור ראשון על מיניות בכתבי ר' צדוק: השוואה בין שיח המיניות הדתי בן זמננו למושגיו של פרויד, כפתיחה ללימוד גישתו של ר' צדוק.