קדושה וגבולות 11: הגבולות הרוחניים והגבול הגופני

איתן אברמוביץ • ה שבט תשע"ז

הדיון על הזהות היהודית בכתבי ר’ צדוק עובר ליחסי יהודים וגויים: האם ר’ צדוק יוליך את התנועה פורצת הגבולות האופיינית לו גם לגבול הזה?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435