קדושה וגבולות 12: היהודים, היהדות והגרים

איתן אברמוביץ • יט שבט תשע"ז

עיון בפסקאות של ר' צדוק על משמעותו של הגיור מעלה כי דיון זה נוגע במתחים היסודיים של תורתו – השתדלות וביטול, מהותנות ויצירה עצמית, יהודים וגויים.