קדושה וגבולות 13: לשם מה מסמנים גבול

איתן אברמוביץ • כו שבט תשע"ז

עיון באופן שבו מתפקדת ההפרדה בין יהודים לגויים בתורות של ר’ צדוק: גבול שאינו מקבע אלא דווקא מפרה, ומייצר תנועה יצירתית סביבו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435