קדושה וגבולות 14: סיכום

איתן אברמוביץ • א אדר תשע"ז

סיכום לסדרת השיעורים על הקדושה וגבולותיה באמצעות עיון בתורה על הגוף היהודי הנפרץ ומשתקם, ודיון על הסתגרות והכלה, זהות וטשטוש גבולות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435