קדושה וגבולות 2: יצר, מוות, חיים

איתן אברמוביץ • טז חשוון תשע"ו

עיון בפסקאות מהספר 'צדקת הצדיק', על היחס בין מיניות לדרך ארץ, ועל החיים שעוברים דרך המוות.