קדושה וגבולות 3: וירא ה’ כי שנואה לאה

איתן אברמוביץ • כב חשוון תשע"ו

על המתח שבין השאיפה לדימוי האידיאלי לבין הכשלונות שהם חלק הכרחי מההתקדמות, ועל הזיקה בינו לבין הניגוד שבין כעס ותאווה, שליטה וביטול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435