קדושה וגבולות 4: תורת יתרו ותורת בבל

איתן אברמוביץ • כט חשוון תשע"ו

האם התורה מייסדת היררכיה, או שהיא מבטאת ממד אישי המשווה קטן וגדול? עיון בתורות של ר’ צדוק על התורה הפנימית והחיצונית ועל היצר שמפריד ביניהם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435