קדושה וגבולות 5: כישלון והתחדשות

איתן אברמוביץ • ז כסלו תשע"ז

עיון בפסקאות של ר’ צדוק על תיקון חטא הוצאת זרע לבטלה: מהו היחס בין החטא לבין התיקון – האם ניתן להכיל את הפגם עצמו, או רק את הכוח שמאחוריו?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435