קדושה וגבולות 7: ישראל קדושים [?]

איתן אברמוביץ • ז טבת תשע"ז

תחילת הדיון בתפיסת הזהות היהודית של ר’ צדוק: עיון בעמודים הראשונים של ספרו ‘ישראל קדושים’, ובירור היחס בין המוצא היהודי לבין מושג הקדושה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435