קדוש תהיה עם ה' אלוקיך

צבי ויינגרטן • תשס"ט

בחינת סיפור על זקן אחד, אדריינוס קיסר ותאנים. שיח לשבת אחרי מות קדושים.