קולות של פורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

לימוד בסיפור “מעשה משבעה קבצנים” בעניין הקבצן עקום הצוואר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435