קולות של פורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

לימוד בסיפור "מעשה משבעה קבצנים" בעניין הקבצן עקום הצוואר.