קוצק 3: אני ואתה

הרב אלחנן ניר • כ' אדר א' תשע"ט

האם המפגש עם הקדושה עובר דרך המפגש עם ה'אתה' והזולת או דווקא דרך העמקה וגילוי ה'אני'? עיון בדברי הרב שג"ר על הרבי מקוצק ולימוד במשל הקוצקאי על התיש הקדוש