קידוש ה'

ליאור פישרמן • תשע"א

עיון במות בני אהרון: אלו אומרים שמתו בחטאם ואלו אומרים שמתו בקידוש ה' – ערפל כבד מכסה על הכל. שיח לשבת שמיני.