קין והבל 10: עגולים ויושר לפי אדמו"ר הזקן

הרב אלחנן ניר • ד טבת תשע"ז

עיון בתפיסת האדמו"ר הזקן, ר' שניאור זלמן מלאדי, את מושגי העיגולים והיושר, הסובב-כל-עלמין והממלא-כל-עלמין, והיחס ביניהם.