קין והבל 11: קריאות מדרשיות

הרב אלחנן ניר • כ"ח טבת תשע"ז

לימוד בעקבות מדרשי האגדה על קין והבל, וגם עיסוק במשמעות הרצח מתוך דברי עמנואל לוינס.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435