קין והבל 13: שער הגלגולים

הרב אלחנן ניר • יז שבט תשע"ז

על עיבור, גלגול וייבום בכתבי האר”י, ומשמעותם עבורנו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435