קין והבל 15: העבודה עם הכתפיים

הרב אלחנן ניר • א אדר תשע"ז

על הקבצן בעל החטוטרת ב”מעשה משבעת הקבצנים”, משמעות מיקומם של קין והבל בכתפי אדם הראשון ועליית קין לכהונה לעתיד לבוא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435