קין והבל 17: הנשמות הבאות מקין

הרב אלחנן ניר • כו אייר תשע"ז

עיון בדברי הרמח"ל ביחס לקין והבל, שדה ואוהל, ולאחר מכן בדברי האר"י ביחס לשורשי הנשמות הבאות משורש קין.