קין והבל 18: שיעור סיכום

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ז

שיעור סיכום לסדרת השיעורים על קין והבל: על היחס בין האר"י ור' חיים ויטל.