קין והבל 2: צדיק ובעל תשובה

הרב אלחנן ניר • ט אלול תשע"ו

עיון בדברי מקובלים ותורות חסידיות על המתח בין דמות הצדיק לדמות בעל התשובה.